Het Kortingsnetwerk - Voorwaarden en Bepalingen

Datum van herziening
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst aangepast op 07 november 2012
Dit zijn de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van het Kortingsnetwerk-Programma ("Programma"), en het is uw verantwoordelijkheid om ze te lezen en te begrijpen. Door lid te zijn van Koop en Spaar en gebruik te maken van het Programma, wordt u lid van het Kortingsnetwerk (een "Lid"), en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het Programma. Deelname aan het Programma en de bijbehorende voordelen worden aangeboden naar goeddunken van Koop en Spaar en Koop en Spaar heeft het recht om de voorwaarden en bepalingen van het Programma op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen.

1. U moet een individu van 18 jaar of ouder zijn.

2. De leden moeten mensen zijn: machines, scripts of geautomatiseerde diensten mogen niet gebruikt worden voor het verzamelen van eender welke financiële voordelen die voortvloeien uit het gebruik van het Programma. U mag slechts één account hebben. Dubbele accounts zullen worden geannuleerd.

3. Het Programma is alleen beschikbaar via toegang tot de website van Koop en Spaar. U moet over internettoegang en een e-mailadres beschikken om in aanmerking te komen voor het ontvangen van de voordelen van het Programma. Koop en Spaar is niet verantwoordelijk voor uw onvermogen om verbinding met het internet te maken, om u op de Koop en Spaar -website aan te melden of om toegang te hebben tot uw account.

Toelatingsvoorwaarden

4. Een percentage van de netto-aankopen die u deed bij een van de online handelaren aangesloten bij het Kortingsnetwerk (een "Aangesloten Handelaar") zal aan de leden worden gecrediteerd, onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen opgesomd in deze Overeenkomst. Het percentage wordt vermeld op de website van het Kortingsnetwerk in verhouding tot elke Aangesloten Handelaar. De netto-aankoop wordt gedefinieerd als het totale bedrag dat aan de handelaar betaald wordt min belastingen, cadeaupapier, verzending, promotionele kredieten, retourneringen, annuleringen en transactiekosten, of zoals de Aangesloten Handelaren op hun respectieve websites bepalen en zoals vermeld in hun respectieve documenten inzake Aangesloten Lidmaatschap en/of Exploitatieovereenkomst, welk bedrag dan ook het minst is. Alle overeenkomsten inzake Aangesloten-Handelaar-Lidmaatschappen en/of Exploitatieovereenkomsten met betrekking tot hun affiliatie- of partnerprogramma's met het Kortingsnetwerk en de overeenkomsten die aanwezig zijn op de respectieve websites van de Aangesloten Handelaar, zijn bij deze door referentie opgenomen in deze Overeenkomst.

5. Voor een Lid zullen aankopen die via de Aangesloten Handelaren gebeuren als een "Gekwalificeerde Aankoop" beschouwd worden en u cashback helpen verdienen als en alleen als wordt voldaan aan alle volgende criteria: 1) "Cookies", zowel van de eerste als de derde partij (indien van toepassing), moeten worden toegelaten in uw webbrowser; 2) alle potentiële Gekwalificeerde Aankopen moeten beginnen door te klikken op de link van de Aangesloten Handelaar die wordt weergegeven op de Kortingsnetwerk-website en er moet een succesvolle verbinding zijn met de website van de Aangesloten Handelaar als gevolg van die klik of aankopen die bij een Aangesloten Handelaar voltooid worden na het downloaden vanaf het Kortingsnetwerk van haar eigen tracking software/werkbalk ("Werkbalk") zolang de werkbalk voorafgaand aan de aankoop geactiveerd wordt, en 3) aankopen doen geen inbreuk op geen enkele van de specifieke voorwaarden van een Aangesloten Handelaar, uiteengezet op de bestemmingspagina voor die handelaar. Het Kortingsnetwerk kan uw verzoek voor een handelaarswebsite , te allen tijde, via specifieke links leiden, om ervoor te zorgen dat de verkoop op een correcte manier kan worden gevolgd. Elke wijziging van deze links, zal uw aankoop ongeldig maken, waardoor uw aankoop niet zal worden beschouwd als een Gekwalificeerd Aankoop.

6. De bepaling of een aankoop gedaan via een Aangesloten Handelaar al dan niet een "Gekwalificeerde Aankoop" is, gebeurt naar goeddunken van Koop en Spaar.

7. Er is een maximaal in aanmerking komend cashback-bedrag van driehonderd Euro (€300) voor Gekwalificeerde Aankopen in elke kalendermaand van uw lidmaatschap ("Cashback Maximum"). Alle aankopen die u in een kalendermaand doet bij Aangesloten Handelaren via het Kortingsnetwerk na het bereiken van het Cashback Maximum, worden niet als Gekwalificeerde Aankopen beschouwd.

8. Cashback toegekend aan Leden is onderworpen aan aanpassingen voor retourneringen, annuleringen en andere gebeurtenissen. Het Kortingsnetwerk kan op elk moment en naar eigen goeddunken zulke aanpassingen toepassen op de accounts van de Leden. Mocht u het niet eens met aanpassingen die aan uw account uitgevoerd worden, is uw enige oplossing dat u uit het Kortingsnetwerk uittreedt.

9. De volgende aankopen komen niet in aanmerking voor de cumulatie of de betaling van kortingen: (1) Voorschriften voor de aankoop van voorgeschreven medicijnen van alle winkels komen niet in aanmerking, (2) Herhaalde leveringen, zoals voedsel-van-de-maand clubs en voedsel voor huisdieren, komen niet in aanmerking voor een korting, tenzij alle kosten van tevoren worden betaald via het Kortingsnetwerk, (3) Cadeaubonnen, -kaarten of -vouchers die worden gekocht voor gebruik in een van onze winkels komen ook niet in aanmerking voor een korting en (4) de meeste aankopen in een magazijn of winkel komen niet in aanmerking voor een korting. Bovendien, als u meer dan tien (10) bestellingen of transacties plaatst bij één enkele Aangesloten Handelaar op één enkele kalenderdag, zullen alle items in bestellingen die na de tiende bestelling worden geplaatst, niet worden beschouwd als Gekwalificeerde Aankopen.

10. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig uw account te controleren om er zeker van te zijn dat de korting op de juiste wijze gecrediteerd werd en dat het saldo van uw account correct is. Als u niet gelooft dat een Gekwalificeerde Aankoop correct op uw account gecrediteerd werd, moet u minstens 30 dagen wachten na het voltooien van een Gekwalificeerde aankoop voordat u contact opneemt met de klantendienst, zoals op de website bepaald. Bovendien is alle korting verdiend door Leden onderworpen aan herziening. Koop en Spaar kan te allen tijde nodige aanpassingen toepassen op de accounts van de Leden. Als u niet akkoord gaat met aanpassingen die aan uw account werden uitgevoerd, is uw enige oplossing dat u uw gebruik van het Kortingsnetwerk stopzet. Koop en Spaar behoudt zich het recht voor om een account te beëindigen omwille van misbruik of frauduleuze activiteiten, of indien het Lid niet meer bereikbaar is op het verstrekte e-mailadres.

11. Aangesloten Handelaren werken onafhankelijk van, en staan op geen enkele manier onder de controle van het Programma . Het Kortingsnetwerk kan op onze website eventueel een indexpagina of een andere beschrijving bieden van bepaalde voorwaarden van de Aangesloten Handelaren, maar dat is alleen voor uw gemak. Het Kortingsnetwerk is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in, of beëindiging van diensten van de Aangesloten Handelaren, of voor terugtrekkingen uit het Programma door eender welke Aangesloten Handelaar, of voor enig effect op korting-transacties als gevolg van dergelijke wijzigingen, beëindigingen of terugtrekkingen. Het Kortingsnetwerk is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in, of beëindiging van speciale aanbiedingen of couponcodes. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om na te gaan of alle speciale aanbiedingen geldig zijn. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van coupons en speciale aanbiedingen die op de bestemmingspagina van de Aangesloten Handelaar wel of niet vermeld worden, kunnen we niet garanderen dat u in aanmerking komt voor het ontvangen van een korting en/of korting op uw aankopen.

U begrijpt dat het Kortingsnetwerk de producten of diensten die worden aangeboden door derden, promotionele partners of deelnemende Aangesloten Handelaren niet exploiteert of controleert. Websites van derden en online handelaren toegankelijk via het Programma zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de orderverwerking, ordervoltooiing, verzending en administratie, facturering en klantendienst. Het Kortingsnetwerk is geen partij bij de transacties die zijn aangegaan tussen u en de handelaren met wie u kiest zaken te doen. Als u producten of diensten koopt bij Aangesloten Handelaren, wordt u klant van die handelaren en daarom moeten alle opmerkingen, klachten of vragen over uw aankopen naar die handelaren gericht worden, en niet naar het Kortingsnetwerk. Alle regels, beleidslijnen (waaronder het privacybeleid) en operationele procedures van die handelaren zullen op u van toepassing zijn tijdens uw gebruik van websites of lokale winkels van die handelaren. Geen enkele verwijzing naar een product of dienst van derden duidt op instemming van het Programma.

Betaling

12. Cumulatieve korting voor Gekwalificeerde Aankopen zullen aan het lid worden overgemaakt, naar het rekeningnummer (IBAN) dat u heeft aangegeven in uw ledenprofiel. Als er geen rekeningnummer (IBAN) aanwezig is, bewaren wij deze bedragen tot we van u een rekeningnummer (IBAN) ontvangen. De meeste kortingen worden binnen 48 uur op uw aankoopoverzicht bijgeschreven. Dit proces kan echter tot 30 dagen duren. Zodra Winkelen en Sparen de betaling heeft ontvangen van de deelnemende winkeliers en zodra uw saldo hoger is dan €5, wordt uw saldo binnen 90 dagen op uw rekening overgemaakt.

13. Het is uw verantwoordelijkheid om uw accountgegevens up-to-date te houden, zodat de betaling van uw korting vergemakkelijkt wordt. In het geval dat uw gegevens op het moment van betaling niet up-to-date zijn, zullen wij deze bedragen in uw account bijhouden totdat u ons een geldig rekeningnummer geeft.

14. Om toegang te hebben tot uw account, moet u ingelogd zijn op de website van Koop en Spaar. U kunt de status en recente verdienstegeschiedenis van uw account bekijken op elk moment dat u toegang hebt tot de Koop en Spaar -website.

15. Koop en Spaar heeft het recht om instructies die onder uw wachtwoord ontvangen werden, uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw e-mailadres, wachtwoord, accountnummers en andere accountgegevens. Koop en Spaar is niet verantwoordelijk voor eventuele kredieten of afschrijvingen op uw rekening die gemaakt werden door iemand anders die uw account gebruikt.

Niet-overdraagbaarheid

16. Geen enkele korting die werd verdiend of toegekend in het kader van het Programma, kan worden toegewezen of overgedragen aan een derde partij, behalve voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door Koop en Spaar en/of zoals door de wet vereist. De verkoop of ruil van een dergelijke korting, anders dan door Koop en Spaar, is uitdrukkelijk verboden. Elke toegewezen, verkochte of anderszins overgedragen korting in strijd met de regels van het Programma, kunnen worden in beslag genomen of geannuleerd. Elke overtreder van de voorgaande beperking is onderworpen aan beëindiging van de account, aftrek van korting van zijn of haar account, en/of aansprakelijkheid voor schade en juridische kosten en transactiekosten.

Openbaarmaking

17. U machtigt Koop en Spaar om door u verstrekte informatie of informatie die Koop en Spaar heeft verkregen over uw account of koopgedrag, bekend te maken aan derden: (I) aan agenten van Koop en Spaar of van haar Aangesloten Handelaren, zoals onafhankelijke accountants, consultants of advocaten, (ii) om te voldoen aan bevelen of aanvragen van overheidsorganen of rechtbanken, (iii) bij het verstrekken van geaggregeerde en niet-gepersonaliseerde marketing diensten voor een reclame- of handelaarspartner, of (iv) wanneer het nodig is voor de betaling van uw korting. Bovendien geeft u Koop en Spaar de toestemming om van elke Aangesloten Handelaar accountgegevens te ontvangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie over de Gekwalificeerde Aankoop, zoals de bestelde producten, het ordernummer, de datum en tijd van de Gekwalificeerde aankoop, het e-mailadres ingevoerd voor de Gekwalificeerde Aankoop, etc. U stemt ermee in de Aangesloten Handelaar onschadelijk te houden voor alle informatie.

Bewijs van afstand

18. Wij zullen alle redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid gebruiken om u te voorzien van de voordelen van het Programma. Maar, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, verwerpen wij alle expliciete of impliciete verklaringen en garanties, met betrekking tot het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, vermogen en geschiktheid van de winkelier voor een bepaald doel en impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties.

19. Koop en Spaar staat niet in voor, geeft geen garantie over of doet geen verklaringen inzake de kwaliteit van, of de nauwkeurigheid van advertenties voor eender welke goederen, producten of diensten die worden aangeboden of geleverd door Aangesloten Handelaren of leveranciers in samenwerking met het Programma.

Hoewel Koop en Spaar ermee instemt om redelijke maatregelen te nemen om de introductie van virussen of andere destructieve materialen in de Kortingsnetwerk-website te voorkomen, beweert of garandeert Koop en Spaar niet dat de website geheel vrij is van destructief materiaal.

Koop en Spaar garandeert niet dat de toegang tot het Kortingsnetwerk volledig ononderbroken of vrij van fouten is, en Koop en Spaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door uw toegang, of onvermogen om toegang te krijgen, tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw onvermogen om kortingen te cumuleren door de aankoop van artikelen bij een aangesloten winkel.

Beperking

20. In geen geval zal enig ander bedrijf waarmee Koop en Spaar een relatie heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, co-branding, co-marketing, gezamenlijke ontwikkeling, een relatie met een winkelier of leverancier (elk een "Bedrijfsdeelnemer"), aansprakelijk zijn voor enig handelen of nalaten van de verplichtingen van Koop en Spaar. U gaat ermee akkoord om geen vordering te doen tegen geen enkele Bedrijfsdeelnemer voor enig handelen of nalaten van Koop en Spaar. In geen geval zal Koop en Spaar aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, bijzondere, bijkomende of exemplaire schade, die op welke manier dan ook veroorzaakt is en onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook ontstaan is, in verband met: (I) het Programma; (ii) enige tekortkoming, vertraging of beslissing door Koop en Spaar in het beheer van het Programma, (iii) het gebruik of het onvermogen om de Kortingsnetwerk-website te gebruiken, of; (iv) de aankoop of het gebruik van enige koopwaar, producten of diensten van de winkeliers of leveranciers, zelfs als Koop en Spaar, of vertegenwoordigers daarvan, op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, vorderingen of verliezen.

Opzegging

21. Koop en Spaar behoudt zich het recht voor om op elk moment het Programma te beëindigen met een kennisgeving van 60 dagen van tevoren. Dat betekent dat u zestig (60) dagen hebt vanaf de datum van kennisgeving van de beëindiging van het Programma aan de Leden, om kortingen in uw account te gebruiken. Kennisgeving van de beëindiging van het Programma zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u aan Koop en Spaar gaf. Koop en Spaar is niet verantwoordelijk voor het verzuimen om u op de hoogte te brengen van de beëindiging van het Programma, indien een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door een of andere reden buiten de redelijke controle van Koop en Spaar, met inbegrip van: een fout in uw e-mailprogramma, een onjuist e-mailadres, uw verzuim om uw e-mails online te controleren, of uw verzuim om Koop en Spaar van een verandering in uw e-mailadres op de hoogte te brengen.

22. Koop en Spaar kan deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd wijzigen, door de veranderingen te tonen op de website of via e-mail te laten weten, en uw voortgezette deelname aan het Programma na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze website regelmatig te controleren om te zien of deze voorwaarden en bepalingen gewijzigd werden. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in deze voorwaarden en bepalingen, dient u onmiddellijk uw deelname aan het Programma stop te zetten.

Beëindiging van het lidmaatschap

23. Deelname aan het Kortingsnetwerk is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van het Programma. Elke niet-naleving van de voorwaarden en bepalingen van het Programma, elke fraude of elk misbruik met betrekking tot de cumulatie of betaling van kortingen, of elke onjuiste voorstelling van informatie die geleverd werd aan Koop en Spaar of haar filialen, door u of door iemand die namens u handelt, kan resulteren in de beëindiging van uw deelname aan het Programma, de annulering van uw account en/of het verlies van uw gecumuleerde kortingen.

Geschillen

24. Alle vragen of geschillen met betrekking tot het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vragen of geschillen met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden voor het Programma, of het in aanmerking komen van kortingen voor cumulatie of betaling, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 60 dagen na de kwalificerende transactie, bij: Koop en Spaar The Cash Back Network, Charter Court, 50 Windsor Road, Slough, SL1 2EJ, United Kingdom of stuur ons een e-mail op kortingsnetwerk@winkelenensparen.nl. In het geval dat er een fout wordt gemaakt door Koop en Spaar met betrekking tot dit Programma, heeft u uitsluitend recht op het krediet van de betwiste korting op uw account.

Allerlei

25. Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Als voorwaarde voor het gebruik van de website en service voor het winkelen met kortingen, stemt u (het Lid) ermee in u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland en dus stemt u ermee in om elke klacht of rechtszaak van welke aard dan ook uitsluitend in te dienen bij de rechtbanken in Nederland. Indien enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal mogelijk is, en de overige bepalingen in dit document blijven volledig van kracht en in werking. Het falen van Koop en Spaar in het aandringen op of het toepassen van de strikte uitvoering van enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Niets in deze voorwaarden en bepalingen zal worden opgevat als het creëren of het bestaan van een partnerschap, joint venture of agentuurovereenkomst tussen Koop en Spaar en de Aangesloten Handelaren of tussen Koop en Spaar en eender welke andere Bedrijfspartner. Noch de Aangesloten Winkeliers noch enige Bedrijfspartner beschikt over de mogelijkheid om een bindende verplichting namens Koop en Spaar te creëren. Deze voorwaarden en bepalingen (en de documenten waarnaar in deze wordt gerefereerd) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Winkelen en Sparen en het Kortingsnetwerk.