Home > Zoek Resultaten
Privacyverklaring en Cookieverklaring

Versie (v.3.2) van kracht vanaf 7 april 2022

Webloyalty Sàrl, een bedrijf met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344.043.246, dat de Belgische consumenten het programma Koop en Spaar aanbiedt (hierna het "Programma" of de "Service" genoemd), is zich ten volle bewust van het belang dat zijn klanten-consumenten hechten aan het feit dat de persoonsgegevens die zij aan het bedrijf toevertrouwen in het kader van hun lidmaatschap van de Service, worden beschermd, gebruikt met kennis van zaken en in strikte naleving van de toepasselijke regelgeving. Webloyalty wenst in die zin, in het kader van dit privacy- en cookiebeleid (het "Beleid") die klanten en internetgebruikers die surfen op zijn Sites (zoals hierna gedefinieerd in artikel 1) in te lichten over de verbintenissen die het aangaat om in alle omstandigheden een gepast niveau van bescherming van hun persoonsgegevens te verzekeren en bij dezelfde gelegenheid de waarborgen te bieden die vereist worden door de toepasselijke regelgeving.

Dit Beleid specificeert de voorwaarden waaronder Webloyalty de Persoonsgegevens van de Leden gebruikt in het kader van het verstrekken van het Programma en ook wanneer zij surfen op de Sites van het Programma. Zoals aan de Leden werd meegedeeld toen zij lid werden, impliceert lidmaatschap van het Programma –behalve aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de Service– ook de aanvaarding zonder voorbehoud van dit Beleid. Wanneer een internetgebruiker op de Sites van het Programma surft, impliceert dat ook de aanvaarding zonder voorbehoud van dit Beleid.

KLANTEN SERVICE
0800 81 694
Oproepen vanaf een vaste lijn in België zijn gratis
09:00 - 18.00 Maandag t/m vrijdag
uitgezonderd officiële feestdagen