Home > Zoek Resultaten
Gebruiksvoorwaarden Voor Lidmaatschap

Aan het einde van de eerste termijn van 30 dagen, zal het Diensten Contract stilzwijgend vernieuwd worden voor bijkomende en opeenvolgende termijnen van telkens 30 dagen, tenzij één van de partijen de andere partij op de hoogte brengt voor het einde van de lopende termijn dat hij zich tegen deze vernieuwing verzet. Deze kennisgeving kan mondeling gebeuren aan de Ledenservice van Webloyalty, schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Ledenservice, per i) email gericht aan onze “Ledenservice”, online via de afdeling “beëindiging” (indien beschikbaar onder de sectie “Account” van de Website) en/of ii) via een interactive voice response cel (indien beschikbaar per telefoon) of per telefoon door onze “Ledenservice” te contacteren op het nummer aangegeven op de pagina “Contact” van onze Website. Volgend op deze automatische verlenging heeft u, als consument, het recht om het Contract te beëindigen op het einde van elke verlengingstermijn, zonder vergoeding verschuldigd te zijn, louter door kennis te geven van uw wil om het Diensten Contract te beëindigen voor het einde van die termijn zoals hierboven aangegeven.

Versie (v.23.2) van kracht vanaf 3 april 2024

Deze Gebruiksvoorwaarden Voor Lidmaatschap maken deel uit van de lidmaatschapsovereenkomst van het programma Koop en Spaar (dat ook de Privacyverklaring en Cookieverklaring (de ‘Overeenkomst') omvat), die iedere consument die lid wil worden van het programma altijd moet accepteren tijdens het toetredingsproces.

De Overeenkomst wordt aangegaan tussen enerzijds Webloyalty Sàrl, een vennootschap naar Zwitsers recht met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, statutair gevestigd te Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitserland, ingeschreven bij het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344. 043.246 (‘Webloyalty'), die het programma Koop en Spaar beheert en eigenaar is van de website www.koopenspaar.be, en anderzijds de natuurlijke persoon-consument die toetreedt tot het programma (het ‘Lid').

De Overeenkomst legt de voorwaarden vast waaronder het Lid kan deelnemen aan het programma Koop en Spaar (hierna het ‘Programma' of de ‘Service') en toegang heeft tot de website van het Programma op het adres www.koopenspaar.be (hierna de ‘Site'). Aanvaarding van het aanbod om lid te worden van Webloyalty houdt de vaste en definitieve totstandkoming van de Overeenkomst in. Wanneer het aanbod om lid te worden van het Programma wordt gedaan via een Partnersite, is dat aanbod bovendien alleen geldig voor de periode die daar wordt vermeld.

KLANTEN SERVICE
0800 81 694
Oproepen vanaf een vaste lijn in België zijn gratis
09:00 - 18.00 Maandag t/m vrijdag
uitgezonderd officiële feestdagen